Op de bijsluiter van onze projecten
lees je dat die opvallende bijwerkingen hebben zoals:

+kinderen die beter onderwijs krijgen,
+minder
migraties naar de stad,
+verbetering van de inkomsten van de gezinnen,
+toegang
tot lokale markten,
+stimuleren van de eigen landbouwmogelijkheden,
+vrouwen die niet langer sterven in het kraambed,
+een
ziekenwagen die kan opgeroepen worden in geval van nood,
+de verbetering van de levensstandaard.

Mensen behouden hun veerkracht wanneer ze geworteld
blijven in een vertrouwde omgeving, in hun traditie en cultuur.

Verspil je geld niet aan de fiscus, maar
investeer samen met ons in projecten die wat opbrengen.

Giften blijven nog steeds welkom.
Voor een fiscaal attest schrijf je een gift over op bankrekening van de Koning
Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/2963/ 00066

Een vrije gift kan je steeds
overmaken op de Belgische bankrekening van Amigos de Mano a Mano Bolivia:
BE83 7512 0839 2315

Meer info over het project vind je
op www.amigosmmb.org