Geen
Black Friday, geen Sinterklaas, geen cadeau onder de kerstboom, geen fooi voor
die coole nieuwjaarsbrief, je laat hier gewoon je hart spreken.

Schenk minder aan de fiscus en investeer
mee in 2 projecten die Mano a Mano Bolivia realiseert: het schooltje van Litus
Pampa en de nieuwe kliniek voor Villa Pampa.

Voor een gift vanaf 40 euro bezorgt de Koning Bouwdewijnstichting in ruil voor
jouw steun een fiscaal attest wat jou een voordeel oplevert.

Giften met een fiscaal attest overschrijven op de bankrekening van KBS.

BE10 0000 0000 0404 met vermelding van 128/2963/00066

Giften
zonder fiscaal attest: bankrekening van Amigos de Mano a Mano Bolivia

BE83 7512
0839 2315 vermeld de bestemming

Vraag om uitleg: info@amigosmmb.org

Meer info: www.amigosmmb.org