Tijdens onze bezoeken
aan het schoolproject Litus Pampa hebben we telkens de gelegenheid gehad om ook
de leerlingen en meesters Milton en Mario te ontmoeten. Het waren telkens
boeiende momenten. Zo vernamen we dat al deze kinderen uit grote gezinnen
komen. Kinderen helpen hun ouders bij allerlei taken. De oudste kinderen moeten
voor de kleintjes zorgen. De meisjes leren al vroeg hun kleren te
wassen, helpen koken en hoeden de schapen en de geiten. De jongens gaan al vroeg mee naar
het veld om daar allerlei taken te doen zoals onkruid wieden, koeien laten
grazen, helpen bij het rooien van aardappelen of de graanoogst. Dit betekent dat de oudste leerlingen van de lagere
school regelmatig toelating moeten vragen om afwezig te blijven.

Alle kinderen komen
ook te voet naar school. Sommigen onder hen lopen een uur bergop, bergaf
alvorens de school te bereiken. In het regenseizoen moeten heel wat kinderen
afhaken omdat het dan niet haalbaar is om op school te geraken. Het zijn op het
eerste zicht sterke kinderen, toch veroorzaakt een eenzijdige voeding problemen
als ondervoeding en bloedarmoede. Via het gemeentebestuur bezorgt de overheid de
kinderen een schoolontbijt wat zeker een goede poging is,maar meestal beperkt
zich dat tot enkele voorverpakte hapjes.